Klachten

Max Health Care is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF.

De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Behoefte aan een goede fysiotherapeut?

Direct bellen naar één van onze vestigingen?

Den Haag

Voorschoten